Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální dotek 
Woman receiving a head massage
Kraniosakrální dotek(slovo terapie podle zákonů naší země nelze používat) je velmi jemná metoda, která ošetřuje člověka jako celek holisticky. To znamená, že primárně pracuji rukama a dotýkám se člověka velmi hluboko, fyzicky, spirituálně a duchovně.

 

Každému člověku funguje v těle rytmus, který je charakterizován na pohmat velmi jemnými rytmickými pohyby, je nezávislý na našem vědomí. V jeho průběhu se hlava nepatrně rozšiřuje a poté zase zužuje, páteř se prodlužuje a zkracuje. Tento rytmus ovlivňuje a zároveň je ovlivňován dalšími systémy, jako např. nervový, respirační, svalovo-kosterní, lymfatický apod. Klientovo tělo svými impulsy předává určité informace. Technikami ošetření je možné velmi jemným dotykem rukou podpořit jednotlivé kosti, svaly, úpony, struktury, aby získaly svou přirozenou pohyblivost.

 

Vhodnost ošetření:

  • pro každý systém je výhodné toto ošetření

 

 

 Kontraindikace, kdy se nesmí tato technika použít :

  • akutní stádia nitrolebečního nebo nitropáteřního krvácení, nádorů, zánětů a podlitin
  • nedávné zlomeniny lebečních kostí, kosti křížové, kostrče nebo páteřních obratlů
  • nitrolebeční aneurysma (výduť)
  • vyhřeznutí (herniace) prodloužené míchy
  • hydrocefalus