Saí Šakty healing

Lotus flower

Systém Sai Shakti healing představuje soubor prastarých harmonizačních technik, které mají díky vědomé práci s vysokou kosmickou energií a silou pěti elementů schopnost harmonizovat a hluboce uzdravovat naše životy.
Tyto techniky jdou až k samotné podstatě nemocí a všech problémů. Probouzí a posilují světlo duše a pomáhají nám přiblížit se našemu plnému potenciálu. Díky těmto technikám má každý jednotlivec možnost hluboce transformovat svůj život a stát se šťastnější a autentičtější lidskou bytostí.
Techniky Sai Shakti Healing pochází z tisíce let starých indických rukopisů z palmových listů a až do nedávna byly známy pouze několika málo světcům v Indii. Od přelomu tisíciletí jsou však skrze indického duchovního mistra Šrí Káléšvaru, který v práci s nimi vycvičil stovky terapeutů po celém světě, zpřístupňovány i lidem na Západě.
Sai shakti terapeut používá při práci s energií mantry (formule ke kosmické energii složené ze silných zvukových vibrací) a jantry (energetické obrazce) z knih z palmových listů. Energie je klientovi předávána skrze tzv. šaktipat – přenos energie z duše do duše skrze různé energetické body na těle – a působí přesně tam, kde je v daný moment potřebná.

Uzdravující techniky ze systému Sai Shakti Healing:

  • zlepšují všechny stránky života – mentální, emocionální, fyzické i duchovní
  • ulevují od zlomeného srdce a jiných citových problémů
  • pozitivně ovlivňují deprese a  negativní mezilidské vztahy
  • pročišťují osobní bloky jako jsou např. strach, úzkost, závist, pocit méněcennosti atd.
  • vytváří kolem vás kruhy pozitivní energie, která vás chrání
  • zvyšují vibrace naší duše a pomáhají nám poznat sebe sama

techniky které se zaměřují na jednotlivé energetické systémy:

Harmonizace sedmi energetických pokladů

Harmonizace tří základních energetických center

Šaktipát na třetí oko