Tyto stránky a informace na nich zveřejněné nenahrazují lékařskou péči, diagnostiku. Neprovádím žádné zdravotní výkony.