Pulzní diagnostika (technika pro kontrolu stavu klienta)

sunset in heart hands

Tato diagnostika je jedním ze stěžejních prvků východní postupů a je jednou z metod ukazujících na funkční stav organismu. Vyšetření se provádí odečítáním pulzů na zápěstích obou rukou, hodnotí se kvantita a kvalita na jednotlivých pozicích. Tyto informace pomohou vytvořit obrázek o aktuálním stavu klienta, odráží se v nich kvalita a množství energie vnitřních orgánů a meridiánů. Toto vyšetření trvá pouze několik minut a je zcela bezbolestné.

Pulsová diagnostika je jedním z nejsilnějších diagnostických nástrojů. Ze změn velikosti, síly a jednotlivých pozic pulsu je možno velmi přesně zjistit stav jednotlivých orgánů i celkový stav organizmu a to i před propuknutím nemoci.

Následná harmonizace se provádí dotekem na dané body, kdy se může využít i mikrosystém ucha – aurikuloterapie. Nezbytnou součástí je samozřejmě znalost akupunkturních bodů. Harmonizace s danou kontrolou nás informuje o pozitivních změnách na meridiánech