Meridiánové masáže

Spa
Meridiánová masáž je ve světě běžně známá jako akupunkturní masáž dle Willyho Penzela(Akupunkt-Massage nach Willy Penzel nebo ve zkratce APM nach W.Penzel).

 

APM je technika, která vychází z poznatků klasické čínské medicíny, jejímž základem jsou tisícileté poznatky ohledně akupunkturních drah a bodů. Penzel při své práci učinil objev, kdy zjistil, že dráhy jsou jako elektrický vodič a akupunkturní body fungují jako vodiče.

 

Pokud je dráha porušena, vypínač nefunguje a, z toho vyplývá, že pro dosažení kvalitních účinků terapie je nutné stimulovat dráhu i body.

Díky tomu je APM účinnější, než jakýkoli jiný způsob práce s energií a metoda se tak stává kompletním řešením energetického oběhu člověka.

Překážkou systému mohu být i jizvy na těle i na duši – jsou hrází, která brání energii protékat drahami.

 

Při ošetření najdeme správný způsob, jak pečovat o jizvy z hlediska energie.

Měla jsem možnost  naučit se tuto metodu  od MUDr,udr. Zdeňka Šose  v roce  2004