Kurzy

 

Celotělová jinová akupresura podle orgánových hodin

  1. – 2. 6. 2019
  2. – 20. 10. 2019

Kurz celotělové akupresury je zaměřen na systém bodů na lidském těle.

V jednoduché formě je podaný tak, aby jeho aplikováno přineslo co největší efekt pro lidské tělo.

Pro terapeuta či maséra přinese tato metoda snadné a efektivní použití. Tyto body použijete, tam, kde nelze aplikovat jehlu.

Nahlédneme do tajemství meridiánů, tedy do prastarého systému lidského těla.

Pět elementů je systém v přírodě, který budeme používat. O pět elementů se opírají  lékaři, akupunkturisté, léčitelé, mistři, příroda….

Pět elementů použijeme  tak, abychom v co největší míře harmonizovali tělo.

 

Kurz pulsové diagnostiky 1.  auriculoterapie

Dvoudenní kurz, kde se naučíte diagnostikovat energii na dvanácti meridiánových drahách.

V praktické části zvládnete srovnat největší disbalance pomocí speciálních bodů na těle. Osvojíte si mapu ucha, která je ideálním pomocníkem při fyzických potížích a zjistíte, jaký energetický vliv má použití bodů ucha na harmonizaci.

Pulsní technika přináší okamžitý vhled do stavu klienta, a to bez předchozího sběru informací. Je tedy je velice efektivní, přesná a rychlá. Klient cítí bezprostřední efekt.

9. – 10. 11. 2019

 

 

 

Kurz Vědomého dýchání

 

Dýchání jako takové pomáhá nejen při jednotlivých terapiích , ale i při celkovém stavu  energetickém, fyzickém i duševním…

V průběhu života jsem se setkala s řadou technik, mnohé z nich mají společné prvky.  Pokaždé záleží na tom,

jakým způsobem chceme s dechem pracovat a čeho chceme dosáhnout.

Dechová cvičení mají mnoho vedlejších pozitivních vazeb na energetiku i na fyzické tělo.

Praxe s jednotlivými technikami a tělem mi ukázala, jak je kvalita dechu důležitá.

Seznámíte se s několika technikami, zažijete jejich vliv a naučíte se je používat.

 

12.10. – 13.10. 2019